IMG_2448

Seachtain na Gaeilge

Bhí atmaisféar croíúil spraíúil le brath thart timpeall na scoile i rith Sheachtain na Gaeilge agus bhain chuile dhuine an-chuid taitnimh as! Ghlac na páistí páirt i réimse leathan gníomhaíochtaí cosúil le damhsa Gaelach agus ealaín. D’imir siad cluichí sa chlós trí mheán na Gaeilge chomh maith. Ghléas na páistí suas don lá glas ar an Mháirt. Maith sibh, a pháistí! Féach ar ghrianghrafanna na bpáistí ón tseachtain.

There was a warm and fun atmosphere around the school during Seachtain na Gaeilge and everyone really enjoyed the week. The children took part in a wide variety of Irish-based activities such as Irish dancing and art. Furthermore, they played yard games through the medium of Irish. The children dressed up in green clothes on Tuesday. Well done everyone! Take a look at the photos of the children from the week.

%d bloggers like this: